En milepæl for livsvitenskapene

By: Mira Halvorsen Børstad | 17. sep. 2018 | News, Diatec stories

Catapult Life Science og Diatec Monoclonals har nå blitt enige om en større samarbeidskontrakt som viser hvordan etableringen av Catapult kan muliggjøre for delingsøkonomi i praksis.

— Dette er en gledens dag for oss, da denne kontrakten bringer oss et vesentlig skritt nrermere visjonen var om a bidra til industriali-sering i Norge, sier Astrid Hilde Myrset, daglig leder i Catapult Life Science. — Kontrakten omfatter leie av renromslokaler og ekspertise til ISO-produksjon for Diatec Monoclonals for en periode pa to Sr reed mulighet for forlengelse. Den gir oss verdifull forutsigbarhet, og sikrer en vesentlig del an budsjettet vat de kommende arene. Heft konkret vil kontrakten medfore bygging av forste del av renromslo-kalene vi har prosjektert pa Fornebu. De kommer pa plass for jul i ar, helt i tad med vare opprinnelige planer, sier hun.

Bidra til industrialisering

Catapult Life Science er et nyetablert flerbrukssenter lokalisert pa Fornebu.

— Forretningsmodellen var er a tilby fasiliteter, utstyr og kompetan-se for a muliggjore industrialisering an biotek- og legemiddelpro-dukter i Norge, sier Myrset. — Lokaler for kvalitetskontroll, kjemi- og mikrobiologi-tjenester er pa plass, og det samme er snart renrom for produksjon an legemidler for kliniske studier, sier hun.

Diatec Monoclonals leverer tjenester iht ISO 90012015 og GMP. — Vi produserer monoklonale antistoffer i liten og stor

skala. Selskapet tilbyr også lagring av cellelinjer, rekloning og optimalisering, og etablering av nye cellelinjer. I tillegg er nedstrøms prosessering og konjugering av antistoffer med enzymer og fargestoffer en del av tilbudet vårt, sier Bjørn K. Pedersen, daglig leder i Diatec Monoclonals.

Fruktbart samarbeid

Begge selskapene samarbeider allerede i et fremtidsrettet prosjekt for automatisering av antistoffproduksjon, som har fått støtte fra Forskningsrådet gjennom BIA Helse-programmet.

— Samarbeidet mellom Diatec og Catapult er et strålende eksempel på hvordan TLSC nå begynner å se fruktene av at våre medlemsbedrifter, ved å samarbeide og dele kompetanse, kan skape synergi og merverdi for hverandre, sier Lam Lund Roland, styreleder i The Lile Science Cluster.

— Catapult og Diatec har en telles visjon om å få på plass et fullverdig katapultsenter for bransjen vår, sier Pedersen. — På litt sikt er målet vårt å bygge et nytt katapultsenter for livsvitenskap i tilknytning til det nye Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen. Her kan vi samle en rekke tjenesteleverandører for denne industrien under ett tak, sier han.

The Catapult Life Science logo
The Diatec Monoclonals logo
The Life Science Cluster logo