Forskningsprosjekt som skaper arbeidsplasser i legemiddelindustrien i Norge

By: Mira Halvorsen Børstad | 4. feb. 2020 | News, Diatec stories
Virginie in the clean room at the Fornebu site.
Virginie in the clean room at the Fornebu site.

Diatec Monoclonals leder for tiden et forskningsprosjekt som involverer Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo og 9 andre partnere. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og har et totalbudsjett på 36 MNOK. Målet er å utvikle og forbedre teknologier for produksjon av biologiske legemidler.

Et av antistoffene som produseres hos oss brukes i behanding av kreft. Det er første gang det produseres biologiske legemidler i Norge og Diatec mener satsningen er på høy tid og er viktig for å bygge opp en ny industri i Norge.

I våre renrom og laboratorier er det til en hver tid milliarder av celler som produserer antistoff for oss. Disse cellene krever næring og optimale forhold for å produsere godt og det er akkurat dette det forskes på ved Fysisk Institutt. Hvordan kan forholdene blir enda gunstigere slik at produksjonen blir mer effektiv?

Nina J. Edin (t.v.) og Julia Marzioch i cellelaboratoriet til Fysisk institutt. Utstyr og kompetanse er bygget opp gjennom et stort EU-prosjekt ledet fra UiO. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO
Nina J. Edin (t.v.) og Julia Marzioch i cellelaboratoriet til Fysisk institutt. Utstyr og kompetanse er bygget opp gjennom et stort EU-prosjekt ledet fra UiO. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

Det spennende arbeidet som gjøres ved Fysisk institutt kan du lese mer om i Titan og på prosjektet sin hjemmeside.

Det er ikke bare celler som arbeider hardt hos oss for å produsere antistoff, men også dyktige laboratorieingeniører, forskere og produksjonsoperatører. Siden 2018 har Diatec doblet antall ansatte og er nå rundt 30 personer fordelt på 2 produksjonsavdelinger.